Recrutarea, selectia si mentinerea a 1000 de profesionisti din sectorul medical;

Organizarea si derularea programelor de formare profesionala specifica pentru 850 persoane din grupul tinta;

Dezvoltarea competentelor specialistilor implicati in programe prioritare de sanatate prin utilizarea instrumentelor inovative;

Dezvoltarea de noi programe de formare profesionala/actualizarea programelor existente in functie de necestitatile identificate;

Organizarea schimburilor de bune practici pentru 100 de persoane;

Participarea unui numar de 60 de specialisti din domeniul medical la congrese vizand domeniile prioritare de sanatate.