• Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea nivelului de competente a 1000 de profesionisti din sectorul medical implicati in prevenirea, diagnosticarea si tratarea cancerului
  • Furnizarea programelor de formare profesionala specifica
  • Derularea de simulari clinice
  • Actualizarea/dezvoltarea unei/unor noi programe de formare profesionala in functie de necesitati
  • Furnizarea de cursuri ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări)
  • Participarea la schimburi de bune practici.